FØLG OSS      

bli med / våre medlemmer

Verdal Næringsforums rolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. Medlemskap gir en mengde muligheter, med tilbud på kurs, foredrag, seminarer og medlemsmøter. Vi tilbyr sosialt og faglig påfyll, samt utvikler viktige arenaer for nettverksbygging og allianser. I tillegg er vi med på å synliggjøre din bedrift og bedriftens tilbud.

Verdal Næringsforum består av 225 bedrifter, både små og store, innenfor et mangfold av bransjer. Dermed er vi en av Trøndelags største nettverk innen næringsliv og business. Sammen skal vi bygge Verdal og omegn, og være i front når det kommer til utvikling, læring og samarbeid.

Vil du være en av oss?
Medlemsbedrifter
Medlemsfordeler
Bli medlem
bygg nettverk
øk kompetanse
få bistand
utgjør en forskjell
Vi bygger Verdal

Noen av våre medlemsfordeler

 • Utvider ditt nettverk og øker din kompetanse
  • Vi skaper møteplasser for nettverksbygging og kompetanseheving. Sammen gjennomfører vi over 40 små og store aktiviteter. Med til sammen over 8.400 deltakere i et normalår! En stor del av næringsforumets oppgave er å sette bedrifter og mennesker i kontakt, og legge til rette for nye samarbeid, relasjoner og innovasjon. 
    
  • Som en del av næringsforumet får din bedrift og alle deres ansatte tilgang på gratis frokostmøter, fagdager, konferanser, fagråd, kurs, næringslivstur m.m. i regi Verdal Næringsforum og våre samarbeidspartnere. I tillegg får bedriften medlemspriser på alle våre større arrangement, inkl. Øras dager, Industriens Dag og Boligdag Verdal.

    
 • En del av et fellesskap som jobber for næringslivet og deres saker
  • Sammen er vi en sterk interesseorganisasjon som jobber for å styrke næringslivet i Verdal, Innherred og regionen. Sammen så utgjør vi en forskjell, påvirker rammebetingelser både lokalt og regionalt, stiller søkelys mot aktuelle saker og problemstillinger. Vi er en aktiv aktør som jobber og har jevnlige møtepunkt med kommune, skole, politikere, andre forum og foreninger, for å fronte næringslivets stemme. 
    
  • Samarbeid med gode innovasjonsmiljø, andre næringsforum og ulike offentlige instanser i regionen.
    
  • Deltakelse og faglig nettverk i egnede fagråd, innenfor Bygg, anlegg og industri (BAI), Kreativ kraft & opplevelser, Levende sentrum og Storhandel.

    
 • Synlig og spiller på lag for utvikling av regionen
  • Vi er en synlig aktør som viser frem Verdal, Innherred og regionen. Vi jobber aktivt for utvikling og destinasjonsbygging til fordel for næringslivet. På vegne av våre medlemmer bistår vi med å framsnakke og markedsføre lokalt og regionalt. Samtidig jobbes det med synliggjøring av næringslivet for potensielle arbeidstakere.
    
  • En del av vår medlemsoversikt og egne forum.

    
 • Tilgang på bistand og støtte
  • Medlemsbedrifter står fritt til å bruke oss som en sparringspartner. Vi tilbyr gjerne en kopp kaffe og er tilgjengelige for en prat. 
    
  • Som en del av medlemsselskapet får du også to timers rådgivning vederlagsfritt med vår hovedsamarbeidspartner, Arntzen de Besche (kontaktperson Maria B. Tanemsmo).

    
 • Tilgang på oppdatert og viktig informasjon
  • Vi etterstreber å sende ut viktig og relevant informasjon for våre medlemsbedrifter og deres bransjer.
les mer om Verdal næringsforum

Sammen gjør vi en forskjell

#VIERVNF

Våre medlemmer

Verdal Næringsforum har medlemsbedrifter fra mange ulike bransjer. Alt fra små til større bedrifter - vi bryr oss om hver og en, og bredden i vårt lokale næringsliv. #viervnf
 
Bli medlem

Alle (228)

Bottom Image

Bli en av oss

Register medlemskap

Medlemskontingent
Bedrifter med 1 årsverk kr 2.400,-
Bedrifter opp til 4 årsverk kr 3.700,-
Bedrifter fra 5 til 10 årsverk kr 6.500,-
Bedrifter fra 11 til 20 årsverk kr 9.300,-
Bedrifter fra 21-50 årsverk kr 12.200,-
Bedrifter over 51 årsverk kr 24.500,-
Kjøpesentre kr 24.200,-
Kommune kr 44.000,-

Personlig medlemskap kr. 1.100,-
Frivillige lag/foreninger kr. 2.200,-
Interesseorganisasjoner kr. 3.600,

Det gis 50% rabatt første år for enkeltmannsforetak og gründere.
 
Medlemskapet faktureres en gang i året. Medlemskap løper automatisk frem til skriftlig utmelding og vil tre i kraft etter innværende år.