FØLG OSS      

Nytt medlem: Falck Trøndelag

Organisasjonen som inntil nylig var kjent som Frisk Utvikling håper et medlemskap i Verdal Næringsforum gir dem et enda tettere samarbeid med næringslivet på Innherred.

- Vi har avdelinger på Levanger, Verdal og Steinkjer og starter nå opp i Namdalen i tillegg, fra 01. september, forteller avdelingsleder Stine Tessem i Falck avdeling Trøndelag. Bedriften leverer karrieretjenester til NAV og har snart levert arbeidsmarkedstiltak på Innhered i 3 år.

NAV er kunden – bedriftene er samarbeidsaktørene
- NAV er vår eneste kunde, vi er en tiltaksarrangør på vegne av NAV. Vi bistår enkeltindivider som har behov for veiledning eller bistand i prosessen med å skaffe seg jobb eller beholde en jobb, forklarer Tessem.

De ansatte på Falck har kompetanse innenfor ulike fagretninger og følger opp deltakerne på forskjellige nivåer. Samtidig samarbeider de med behandlingsinstitusjoner der det eventuelt er behov for det.

- For mange er nedsatt helsetilstand årsak til at det er vanskelig å være i arbeidslivet. Vi i Falck har en genuin tro på at arbeid er en friskhetsfaktor og bistår våre deltakere i å støtte de i å finne riktig arbeid og hvor mye arbeid de kan stå i, sier Tessem.

Forskjellige behov
- Noen av deltakerne våre har allerede en arbeidsgiver og en stilling, da blir vår jobb å være en samarbeidspartner og støttefunksjon opp mot arbeidsgiver.

Et eksempel Tessem nevner, er arbeidstakere som er langtidssykemeldt, hvor arbeidsgivere kan bruke Falck, gjennom NAV, for å sørge for en positiv tilbakeføring til arbeidslivet etter fravær.
Et annet område er deltakere som ikke har jobb, eller som av ulike årsaker må bytte arbeidsgiver. I slike tilfeller kan Falck kontakte arbeidsgivere for å finne en jobbmatch for vedkommende.
Tessem forklarer at flere av deltakerne de bistår har behov for arbeidspraksis eller tilrettelagt arbeid i en viss prosent. Når personen har fått en plassering, får vedkommende oppfølging fra Falck hele veien, dersom det er behov for det.

Hun påpeker videre at mange deltakere har ikke kapasitet til å jobbe fem dager i uka, men med tilrettelegging hvor de for eksempel kan jobbe tre dager i uka, blir de sterke ressurser for bedriften de dagene de er der. Deri ligger imidlertid en av de største utfordringene.

- Det er en del bedrifter som ønsker kun heltidsstillinger, så det å få næringslivet til å åpne for å ta inn deltakere i deltidsstillinger er en viktig jobb for oss, sier hun.

Åpent næringsliv
Personer som har stått lenge i turnusarbeid som de opplever som belastende, og derfor har behov for å bytte over i noe som passer bedre, er et annet eksempel Tessem trekker frem for å illustrere bredden av deltakere, i tillegg til nedsatt helse og andre utfordringer.

I dag har Falck 45 plasser på Steinkjer og 30 på Levanger og Verdal. Noen bedrifter tar inn flere deltakere, og noen deltakere trenger ikke oppfølging i det hele tatt, ut over at de har fått hjelp til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Tessem opplever næringslivet på Innherred som åpne for deres arbeid.
- Vi møter generelt mange som er positive og inkluderende.

Ønsker samarbeid med næringslivet i Innherred
- Dersom bedrifter i regionen ønsker å bidra til inkludering, eller ønsker informasjon, er det veldig fint om de kontakter oss. Vi kommer veldig gjerne ut og presenterer oss så de får høre hvordan vi jobber. Det viktigste er at de er åpne for å gi folk en sjanse.

Gjennom å bli med i Verdal Næringsforum ønsker Tessem både å knytte sin egen virksomhet tettere på næringslivet, men også motsatt.
For de lokale arbeidsgiverne i området er det fint å vite at vi finnes. Det kan være nyttig å vite at de kan be NAV om å få med en ekstra person på laget, for eksempel i oppfølging av langtidssykmeldte, og dermed tilrettelegge for at de får beholdt dem lengst mulig.

- Det er mange som tenker at vi er som et vikarbyrå der man må betale for tjenestene våre. Da er det viktig å forstå at vi er samarbeidspartner med NAV og det koster ikke arbeidsgiveren noe, og det er viktig at de vet.
 

Les mer