FØLG OSS      

Nytt medlem: Sveberg Rør

Fra sin egen garasje startet Morten Sveberg rørleggerforretning i 1969. Da besto bedriften av en rød pick-up og et rørlager i kjelleren. Kjøkkenet hos familien Sveberg i Vinne ble kundemottak, et av soverommene fungerte som kontor og kjelleren ble lager. Etter hvert vaks bedriften seg ut av kjelleren og inn i lokaler ved E6.

Fortsatt ved E6
Nå er Sveberg Rør en bedrift som for lengst er godt etablert på Innherred, fortsatt med samme tilholdssted ved E6, dog betydelig utbygd siden den første etableringen.

- Nå er vi fjorten ansatte i godt driv. De siste åra har vi hatt store, spennende jobber blant annet med Vinneskolen og storhall på Ritek. Og så jobber vi jo mye opp mot det private markedet, forteller butikkansvarlig leder Ann Karin Eide. Hun forteller om et godt marked med en jevn strøm av jobber.

- Ligger det noen forandringer i fremtiden?
- Nei, vi ligger der vi skal være, tenker vi. Ting vil jo alltid svinge, men vi ser ingen store endringer i nær fremtid. Slik det ser ut i dag har vi flere store leilighetsprosjekt foran oss. Vi holder frem som vi stevner, og er godt fornøyd.

En del av felleskapet
- Hva er tanken bak å bli med i VNF?
- Vi ser jo at det er mange som er med, og vi ønsker å være en del av nettverket. Vi har naturligvis alltid samarbeid med aktører i andre fag, og kanskje finnes det flere muligheter i det å være med, sier hun.

- Vi har på en måte vært litt for oss selv her borte, så det var på tide å bli en del av fellesskapet.
 

Les mer