FØLG OSS      

Nytt medlem: Vitus Apotek Kvislatunet

Etter mange år i apotekbransjen kjente Jon Torstein Woll og Vegard Sellæg på lysten til å eie noe eget. Så da ledige lokaler oppsto midt i sentrum, var det ingenting å tenke på.

- Dette bygget innebar en spennende mulighet. Det lå sentralt, det er lett å komme til med parkering, etter hvert kom det jo også et legesenter.

- De aller fleste apotekene som heter Vitusapotek er heleid av Norsk Medisinaldepot. Men så har de også et sideprosjekt som de kaller samarbeid, der det er mulighet for lokale aktører som oss å ha et eierskap i apoteket, forklarer daglig leder Woll.


Det vil si at de to har et eget AS, og apoteket har tre eiere; Woll, Sellæg og Norsk Medisinaldepot, med de to førstnevnte som majoritetseiere. Sellæg er styreleder i bedriften, og begge har utdannelse i apotekfaget. Bedriften bruker Norsk Medisinaldepots kjedekonsept, slik at utad fremstår de lik som de øvrige Vitusapotekene, selv om de har en egen eierskapsstruktur.

Stort marked
For øyeblikket er det tre apotek på Øra, med enda ett underveis. Karene er imidlertid klare på at behovet er stort nok til at alle tre har et marked.

- Da vi starta var det nok snakk om «enten oss eller noen andre». Når et apotek kommer opp i en viss størrelse, blir det interessant med konkurranse, så ett til ville kommet uansett. Slik vi ser det, kom vi bare en annen konkurrent i forkjøpet, sier Woll.

I likhet med de fleste bransjer, merker også apotekbransjen et visst konkurransepress fra internett. Stadig flere tilbud dukker opp hvor kundene enkelt finner det de har behov for online.

- Det er ikke en kjempestor andel ennå, men det blir stadig flere – og da en del rene nettforhandlere, som kan konkurrere veldig på pris. Vår styrke da blir jo at vi har kunden foran oss og kan bidra med god informasjon om produktene.


Tilbyr vaksine
- Vi blir en rådgivende part for mange, på spørsmål de ikke trenger å ta til fastlegen, men hvor de har behov for veiledning. Det gjør at vi kan skille oss fra nettaktørene spesielt. Hos oss er det veldig mange som har helserelaterte spørsmål som ikke nødvendigvis har med reseptbelagte medisiner å gjøre, forklarer Sellæg.

I tillegg til den rådgivende delen, er også Vitusapoteket på Kvislatunet ett av to apotek på Verdal som tilbyr både covid- og influensavaksinering i egne lokaler. Sistnevnte er det åpent for å sette hver dag, mens covidvaksine settes mandag og torsdag.

- Vi er en samarbeidspartner for kommunen på covidvaksinering, så det gjør vi to dager i uka, med timebestilling eller drop-in. I realiteten kan du få alle vaksiner her, nesten. Men det som er spesielt med influensa og covid, er at vi som farmasøyter kan rekvirere, du trenger ikke legeresept, sier Woll.

En sterk samarbeidspartner
Siden oppstarten for fem år siden har bedriften bygget opp omsetningen kraftig. I 2021 ble de kåret til gasellebedrift, en utmerkelse som ikke mange apotek har mottatt før dem.

- Det er vi selvsagt stolt av. Det viser resultatet av den harde jobbinga. Vi har hatt veldig god økning hele veien, understreker Sellæg.

- Men antallet ansatte har vært stabilt. De to damene som møter kundene her, har vært med fra start, og de har vært avgjørende for suksessen vår. Det er de som utgjør ryggraden for bedriften, vil jeg si, skryter daglig leder og nikker med hodet i retning de ansatte.


Sammen med de to ansatte, har lederne også rettet sin virksomhet mot primærhelsetjenesten i Verdal. Med målrettet arbeid spesielt sammen med hjemmesykepleien har gitt dem en solid posisjon som samarbeidspartner.

- Vi ønsker å være en sterk støttespiller for dem, slik at de kan fokusere mest mulig på pasientene sine. Vi hjelper til med reseptbestilling og legemidler og har hatt søkelys på det hele veien. Der er vi nok litt unik. Mange er veldig dyktige, men vi har kanskje gått den ekstra mila for å etablere oss som den foretrukne partner, forteller Woll.

5-års jubileum
Med femårsjubileet akkurat lagt bak seg, så bedriften det som naturlig å bli en del av fellesskapet i Innherred Næringsforening.

- Det er lett å tenke at som liten, lokal bedrift er dine utfordringer og erfaringer særegne for deg eller din bransje. Men vi har tro på at vi kan lære mye av å være en del av nettverket sammen med andre yrkesgrupper og bransjer. Det er helt sikkert mye som er likt, selv om noe er bransjespesifikt.

Vi gratulerer med femårsdagen og ønsker velkommen inn i fellesskapet.

 

Les mer