FØLG OSS      

Victoria vant årets mest spennende kommunikasjonsjobb

I en nyskapende satsing i Verdal har tre bedrifter gått sammen om én person ansatt på deling mellom de tre. En slik ordning har man trolig ikke sett tidligere i Verdal, men den kan fort bli den første av flere, mener aktørene.

24 år gamle Victoria Storstad er en «ækt verdaling» som de siste fem åra har bodd, jobba og studert i hovedstaden. Nå blir hun heimflytter for å ta på seg rollen som kommunikasjonsmedarbeider for tre verdalsbedrifter samtidig.

- Da stillingen dukket opp, satt jeg i en situasjon hvor jeg vurderte frem og tilbake hva som var riktig veivalg for meg. Etter intervjuene satt jeg på to andre jobbtilbud, ett av dem i Oslo, og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Med denne muligheten forsvant tjue kilo fra skuldrene mine, for da visste jeg med én gang hva jeg ville, forteller en entusiastisk Storstad like etter signering.
Victoria Storstad signerte kontrakt mandag formiddag.

Felles behov
Verdal Næringsforum har tidligere informert om pilotprosjektet der tre bedrifter, Boligbyggelaget Midt, Sprek Treningssenter og Comfort S-Rør går sammen om én kommunikasjonsstilling. Stillingen er helfinansiert av de tre bedriftene som blir oppdragsgivere i hverdagen. Det formelle arbeidsgiveransvaret legges hos Verdal Næringsforum for å sikre at kandidaten har ryddige og trygge arbeidsforhold.

- Vi var flere medlemmer i Verdal Næringsforum som hadde diskutert utfordringen med behov for fagpersoner uten mulighet til å forsvare fulltidsstillinger, i flere fora tidligere. Da jeg kjente et slags akuttbehov for en kommunikasjonsmedarbeider, brukte jeg nettverket i VNF og la ut en forespørsel om noen kunne være interessert i å diskutere et slikt samarbeid. Det tok ikke mer enn en halvtime før telefonen ringte, og dermed var vi i gang. Det forteller Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen, daglig leder ved Sprek Treningssenter.

De tre bedriftene kom fort sammen om sitt felles behov, og etter hvert kontaktet de Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum og ba om et møte med henne for å se på hvilke muligheter som kunne finnes. Hun stilte seg positiv til at VNF kunne fungere som arbeidsgiver for en ny pilotstilling.

Kan få varig effekt
- Dette er en kjempespennende pilot som vi selvsagt håper at blir en suksess. Hele initiativet bærer preg av godt hverdagssamarbeid mellom oss tre bedriftene, uttaler Vegar Furunes fra Boligbyggelaget Midt.

- Vi tre bedriftsledere har jobba tett sammen om hele prosessen, og kommet veldig nært innpå hverandre underveis. Jeg opplever at vi vil hverandre godt, og ikke minst ser jeg at selv om vi representerer tre ulike bransjer, deler vi en unison raushet. Vi vil at Victoria skal lykkes og vi vil at hun skal lykkes for oss alle tre, fortsetter Furunes.

I utgangspunktet varer pilotprosjektet i ett år. Deretter skal aktørene evaluere prosjektet for å se om det har livets rett også i fortsettelsen.

- Det blir spennende å teste ut dette. Vi tror jo at dersom dette fungerer, kan det ha synergieffekt for mange bedrifter som kan se nytteverdien av å samarbeide om flere fagområder.

Én arbeidsgiver, tre oppdragsgivere
Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum, beskriver ansettelsen av Storstad som en innertier.

- Dette har jeg trua på. Victoria har imponert oss alle så langt med sine tanker om satsingen. Samtidig er hun en ung verdaling som flytter heim for å jobbe her. Slikt øker bolyst og ligger helt inni kjernen av Heimkjært-tankegangen. Dette synes vi er en fantastisk fin måte å gå inn i sommeren på, smiler hun. Det blir altså formelt sett Dahl Furunes og Verdal Næringsforum som blir arbeidsgiver for Storstad.

- Vi blir arbeidsgiver med personalansvar slik at Victoria kan forholde seg til ett lønningskontor og én formell arbeidsgiver. Ut over det å sikre at hun blir godt nok ivaretatt kommer ikke VNF til å ha noe med arbeidsoppgaver eller fordeling av arbeidstid å gjøre. Det er de tre bedriftene som i praksis «eier» stillingen. Det er viktig for meg å presisere, sier Dahl Furunes.

Nybrottsarbeid
Kent-Are Helden, daglig leder for Comfort S-Rør sier seg enig i de store forventningene til den nye satsingen.

- Dette er et kjempespennende opplegg. Vi var litt famlende i begynnelsen, og lette etter hvilke behov som skulle dekkes og hva vi egentlig var ute etter. Veien ble til underveis, og piloten ble nok videreutviklet etter hvert som vi hadde møter og diskuterte mulighetsrommet, sier han.

Den nyansatte kommunikasjonsmedarbeideren Storstad, ser store muligheter i det å dele seg mellom tre forskjellige arbeidsgivere, fra tre helt forskjellige bransjer.

- Jeg er veldig gira over å kunne bidra til dette. Det kan selvsagt bli litt krevende å forholde seg til tre arbeidssteder, men slik jeg ser på det, er det bare spennende. Jeg er sikker på at jeg kan dra med meg lærdom fra hver bedrift inn i arbeidet med de andre. Det er så mye spillerom. Nå har jeg møtt de tre lederne et par ganger, og jeg er overbevist om at vi kommer til å få det mye artig, her sitter latteren løst, smiler hun.

- Har kommet hjem
Storstad sier videre at hun er imponert over at de tre bedriftene tør å satse på noe så nytt. Både på den helt nye måten å ansette på, og på henne som ung og nyutdanna.

- Det sier mye om dem som ledere at de gir meg sjansen. Rett fra skolebenken har jeg jo begrensa erfaring og selv om jeg er ferdig utdanna, er det nå læringa starter. Jeg er utrolig takknemlig for å få lov til å bli med i å forme prosjektet og skape noe helt nytt, forhåpentligvis for langt mer enn bare ett år, sier Storstad.

24-åringen ble oppringt med tilbud om stillingen samme dag som hun leverte fra seg nøklene til leilighet i Oslo og satt kursen tilbake til Verdal.

- Nå har jeg kommet hjem. Verdal har så utrolig mye å by på. Her er det mulig for unge mennesker å slå rot, bygge et liv og samtidig ha en frihet som storbyen ikke nødvendigvis gir. Da jeg var ferdig på videregående hadde jeg et behov for å ut og oppleve noe annet. Nå er det godt å kjenne at jeg er klar for hus, bil og bikkje her hjemme.

- Vi ville veldig mye med denne stillingen. Med Storstad på laget har vi fått det vi ønsket oss, avslutter Helden fornøyd.

Les mer