FØLG OSS      

Vil kobles på næringslivet

Pressemelding 01. juli:
Vil kobles på næringslivet

 

Jenny, Sanna og Are har knekt koden. De har relevante sommerjobber i næringslivet på Innherred. Men mange flere burde ha fått muligheten. Innherred dreamin’ ble et kjempearrangement og muligens en start på løsningen.

 

30 studenter fra Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Stjørdal møtte 20 næringslivsledere på Vipsenteret i Verdal noen varme kveldstimer. I stedet for sol og avslapping prioriterte studentene noe som er jobbrelevant; knytte kontakter i næringslivet og fortelle om seg selv.

 

- Det er stort behov for en møteplass som kobler studenter og bedrifter. Både når det gjelder relevante sommerjobber, praksisplasser og jobb etter endt utdanning, sier Are Steen. Han er nettopp ferdig med førsteåret på økonomistudiet på handelshøgskolen i Bergen. I sommer jobber han i arkitektselskapet Arkplan i Verdal. - Man lærer mye på skolen, men her får man sett at det fungerer i praksis. Det er mye læring i det, sier han.

 

Sanna Saksvoll har ett år igjen på jusstudiet på Universitetet i Bergen. Hun jobber hos det rådgivende ingeniørselskapet Spera i sommer.

 

- Jeg er med på kontraktsmøter og følger opp arbeidet de andre gjør. Det er veldig lærerikt. En slik jobb gjør det mer sannsynlig at jeg vender tilbake til Innherred etter studier, sier hun.

 

Mange ungdommer reiser ut av Innherred for å ta utdanning. Nå jobber næringsforeningene i Levanger og Verdal sammen med kommunene om å få flere til å komme heim.

 

- Vi har et utrolig spennende og framoverlent næringsliv. De trenger veldig mye påfyll av ny arbeidskraft. Derfor vil vi ha dere tilbake, sa Ingrid Dahl Furunes og Arild Klokkerhaug i næringsforeningene da de åpnet kveldsmøtet.

 

Der fikk studentene vite mer om hvilke rekrutteringsbehov bedriftene har. Bare Kværner trenger 400 nye ansatte i Verdal i løpet av få år. Norske Skog i Skogn er midt inne i et generasjonsskifte og må rekruttere mange i årene framover. I tillegg er det mange andre bedrifter som trenger ny kompetanse.
 

 

Nytt blikk

 

- Vi kan bidra med nye impulser. Det er mye vi ikke vet om næringslivet på Innherred. Men vi mangler møteplassen. Dette er en start, sier Jenny Dahl Furunes. Hun er ferdig med to år på BI i Trondheim på studiet i markedsøkonomi og har fått midlertidig jobb hos Securo der hun utvikler markedsføringsmateriale. - Jeg leser meg opp på forskjellige brannklasser. Det trodde jeg ikke var interessant før jeg begynte å jobbe med det, sier hun.

 

Alle tre mener kunnskap om bærekraft er viktig å tilføre bedriftene de jobber i.

 

- Bedriftene må snakke og praktisere bærekraft. Det er noe vi studentene kan bidra med, sier Sanna Saksvoll.
 

 

Flere møteplasser

 

Både studenter og næringsliv syntes treffet var positivt og en god måte å komme i kontakt for å få gjort studentoppgaver, sommerjobber eller en jobb etter at studiene er ferdige.

 

- Dette er starten på en bedre kobling mellom næringsliv med kompetansebehov og potensielle kandidater med lokal tilknytning. Både bedriftene og studentene blir mer klar over hvilke muligheter som er i Innherredskommunene, sier Rune Gjermo, kontorleder Norconsult, som var en av de deltakende bedriftene.

 

Håvard Haarstad, daglig leder i Vitec var også til stede og sier seg enig. - Industrien er i kraftig teknologisk omstilling. Utfordringen framover blir å finne ny og oppdatert kompetanse innen mange områder. En slik samling er en utmerket måte å komme i kontakt med oppadgående ungdom, som kanskje kan hjelpe oss med å komme videre, og vise oss frem, hva som finnes og framtidige behov.

 

Nå skal næringsforeningene evaluere arrangementet. Flere mente jula eller nyåret var ei bedre tid for arrangementet for å kunne knytte kontakter for sommerjobber kommende år.

 

- Dette skal vi gjenta, sier Dahl Furunes og Klokkerhaug.

 

 

 

Kontakt

 

Ingrid Dahl Furunes, daglig leder Verdal Næringsforum

 

942 38 060

 

Arild Klokkerhaug, daglig leder Næringsforeningen i Levanger

 

918 67 676Les mer