FØLG OSS      

#HEIMKJÆRT

Verdal Næringsforum jobber med nærings- og samfunnsutvikling. Vi skal være en tydelig pådriver, arbeide for rekruttering og utvikling, samt bidra til økt innovasjon og kompetanseheving. Det handler om det å leve, bo og arbeide; områder som er gjensidig avhengige av hverandre for at livet skal gå rundt og lokal vekst. Vi må spille på lag. Ingen vil klare det helt alene. Det er sammen vi styrker Verdal – og dermed oss selv. 

#HEIMKJÆRT er en felles merkevare og identitet for Verdal som ble opprettet og eies av Verdal Næringsforum (siden 2020). Målet er å skape økt verdi for lokalsamfunnet og våre medlemsbedrifter. Heimkjært skal øke sannsynligheten for at verdalsbedrifter og den enkelte verdaling benytter seg mer av det lokale næringslivet og mulighetene som finnes. Stimulere til mer lokal handel, redusere handelslekkasje, øke arbeidskraften og bidra til lokal vekst.

Hva vet vi egentlig om det som bidrar til bolyst og vekst i norske kommuner? Flere studier peker i samme retning: Næringsutvikling må ses i sammenheng med boligutvikling og stedsutvikling. Distriktene har lav arbeidsledighet og mangler arbeidskraft mange steder. Innbyggertallene synker sakte, men sikkert og kan heller ikke forsyne byene med folk. For å sikre et bærekraftig samfunn regionalt og nasjonalt, må alle delene av landet fungere.

Det krever enda mer samarbeid mellom aktører og på tvers av sektorer og verdikjeder. Vi må samarbeide om å vise hva Verdal er og hva Verdal har. Næringslivet må samarbeide med politikerne og frivilligheten om å utvikle gode boligområder og attraktive kultur- og fritidstilbud, såkalt «kveldsøkonomi».

Vi skal bygge fellesskap og stolthet, styrke samarbeidet mellom medlemsbedriftene og synliggjøre mulighetene som finnes. Med prosjektet Heimkjært setter vi denne målsettingen i et samfunnsperspektiv.

Å komme sammen er begynnelsen.
Å holde sammen er fremgang.
Å arbeide sammen er suksess. – Henry Ford
Kampanjebilder fra 2020 (foto: FotoKnoff)
Følg #HEIMKJÆRT
Facebook Facebook
Prosjektet #HEIMKJÆRT skal fremme og jobbe for Verdal og regionen som en attraktiv destinasjon å arbeide, bo og leve i. Det er en målrettet satsning hvor målet er destinasjonsbygging. Det trengs folk der verdiene skapes, og det trengs infrastruktur for å nå fram til markedene. Verdal må gjøres attraktiv for både næringsliv, men også potensielle innbyggere.

Prognosene viser at unge voksne foretrekker å etablere seg i eller i nærheten av de store byene. For å sikre arbeidskraft, kompetanse og et levende lokalsamfunn i Verdal og omegn i framtiden, er vi avhengige de unge. Vi må finne ut av hva som må til for at de skal synes Verdal er attraktiv, og synliggjøre mulighetene og mangfoldet relatert til arbeidsmarkedet vi har. I tillegg ønsker vi å bidra til at de unges meninger om framtidens arbeidsmarked skal bli hørt, at de skal få et mer direkte innblikk i arbeidslivet, samt gi bedriftene en mulighet til å begeistre og inspirere unge talenter til å komme til regionen vår etter endt studietid.

Det er vår felles jobb å vise de mange mulighetene som finnes her! 
Facebook-gruppen #arbeidiVerdal UNG

Aktuelt #heimkjært