FØLG OSS      

Industrinavet i Trøndelag

En klynge som skaper positive spiraler for bedrifter og mennesker som tar grep om framtida. 


Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. ProneoVerdal Næringsforum og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere satsingen. 

INDUSTRINAVET I TRØNDELAG – motor for ny vekst i trøndersk industri og næringsliv.
Se mer på www.industrinavet.no

Aktuelt